СК "РЕЙН" ЕООД гр. Разград ул. "Вит" 21 тел.: 0899 940 931
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ДОБРЕ ДОШЛИ!
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО
"Всеки   има   право   да   организира   бизнеса   си   така,   че   да   сведе   дължимите   данъци   до възможния   минимум.   Никой   не   е   длъжен   да   планира   приходите   и   разходите   по максимално     удобния     на     Министерството     на     финансите     начин.     Да     увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданина." Федерален съдия Хенд, Дело Хелверинг с/у Грегъри Върховен съд на Съединените Щати
     Счетоводна кантора „Рейн” е създадена през 2000 година. Екипът на Счетоводна кантора РЕЙН, включва професионалисти в сферата на корпоративните финанси, инвестициите, счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и социално-осигурително законодателство.      Нашата мисия е чрез предоставяне на прецизно счетоводство да помогне на клиентите да достигне ниво на печалба, които те желаят и да ги насочи в добри бизнес практики и маркетингови решения за насочване на финансовите упражняване на дейността си .      Нашата цел е да сведем до минимум въздействието на данъците върху Вашия бизнес . Благодарение на динамиката на изменения и допълнения на законодателството в данъчната система,счетоводното отразяване на стопанските операции е по-сложно от когато и да било. Ние предлагаме счетоводни услуги базирани на Вашите нужди, чрез  индивидуален подход и план за всеки клиент така че техните предприятия да могат да работят ефективно и да достигнат пълния размер на своя финансов потенциал. Ние притежаваме богат практически опит в  сферата на данъчното планиране, избягване на двойно данъчно облагане, легитимна данъчна оптимизация. Нашите счетоводни услуги се свеждат до управление на всички финансови документи като фактури, събрана печалба, загуби, изравнителни микробаланси, дневни разходи и много други Отговорностите, свързани със счетоводството, може да са едни от най-трудните и времеемки задачки, които поддържат бизнеса Ви в безупречно състояние.      Избирайки нас Вие печелите: - Работата винаги е свършена навреме, данъчните декларации се поддържат в изрядно състояние и си спестявате евентуалните главоболия, които са неизбежни, ако данъчните документи не се подадат в предварително посочените срокове. - Спестявате пари като драстично намалявате разходите за заплатата, която обикновено се заплаща на персонала в компанията. Със заплатата се изисква да заплащате и други добавки като социални, здравни осигуровки, бонуси и други. - Правилно подържане на  финансите на бизнеса Ви ,така че да не се озовете в един водовъртеж от проблеми, от които няма да можете да излезете без да използвате професионална помощ.
© СК “РЕЙН” ЕООД 2012 г.
СК "РЕЙН" ЕООД гр. Разград ул. "Вит" 21 тел.: 0899 940 931
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ДОБРЕ ДОШЛИ!
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО
"Всеки   има   право   да   организира   бизнеса   си   така,   че   да сведе    дължимите    данъци    до    възможния    минимум. Никой   не   е   длъжен   да   планира   приходите   и   разходите по      максимално      удобния      на      Министерството      на финансите   начин.   Да   увеличиш   собствените   си   данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданина." Федерален съдия Хенд, Дело Хелверинг с/у Грегъри Върховен съд на Съединените Щати
     Счетоводна кантора „Рейн” е създадена през 2000 г. Екипът на Счетоводна кантора РЕЙН, включва професионалисти в сферата на корпоративните финанси, инвестициите, счетоводното и данъчно законодателство, трудовото и социално-осигурително законодателство.      Нашата мисия е чрез предоставяне на прецизно счетоводство да помогне на клиентите да достигне ниво на печалба, които те желаят и да ги насочи в добри бизнес практики и маркетингови решения за насочване на финансовите упражняване на дейността си .      Нашата цел е да сведем до минимум въздействието на данъците върху Вашия бизнес . Благодарение на динамиката на изменения и допълнения на законодателството в данъчната система,счетоводното отразяване на стопанските операции е по-сложно от когато и да било. Ние предлагаме счетоводни услуги базирани на Вашите нужди, чрез  индивидуален подход и план за всеки клиент така че техните предприятия да могат да работят ефективно и да достигнат пълния размер на своя финансов потенциал. Ние притежаваме богат практически опит в  сферата на данъчното планиране, избягване на двойно данъчно облагане, легитимна данъчна оптимизация. Нашите счетоводни услуги се свеждат до управление на всички финансови документи като фактури, събрана печалба, загуби, изравнителни микробаланси, дневни разходи и много други Отговорностите, свързани със счетоводството, може да са едни от най-трудните и времеемки задачки, които поддържат бизнеса Ви в безупречно състояние.      Избирайки нас Вие печелите: - Работата винаги е свършена навреме, данъчните декларации се поддържат в изрядно състояние и си спестявате евентуалните главоболия, които са неизбежни, ако данъчните документи не се подадат в предварително посочените срокове. - Спестявате пари като драстично намалявате разходите за заплатата, която обикновено се заплаща на персонала в компанията. Със заплатата се изисква да заплащате и други добавки като социални, здравни осигуровки, бонуси и други. - Правилно подържане на  финансите на бизнеса Ви ,така че да не се озовете в един водовъртеж от проблеми, от които няма да можете да излезете без да използвате професионална помощ.
© СК “РЕЙН” ЕООД 2012 г.